ישראל
אגפים


אגף לשוויון מגדרי

תמונת אווירה
כתובת
רח' קפלן 3 הקריה, ת.ד. ‎ 34076, ירושלים. מיקוד ‎ 91340
מספרי טלפון
02-6705491
מספר פקס
02-6705246
פעילות ותחומי אחריות
 
מרכז את כל הפעולות הנוגעות לקידום ולשילוב נשים בשירות המדינה.

מופקד על גיבוש עבודת המטה ותכנית העבודה הנוגעת לייצוג הולם לנשים בתפקידי הניהול ברוח הוראות החוק והפסיקה; על הנחית, הדרכת ובקרת פעולות הממונות על מעמד האשה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך; על טיפול בתלונות של נשים על קיפוח והטרדה מינית.
 
האגף אחראי ליישום החוק למניעת הטרדה מינית, להדרכת האחראיות במשרדים ולליווי המתלוננות; לתכנון ולפיתוח הדרכה והסברה בנושאי שיויון הזדמנויות ומעמד האשה; לאיסוף ופרסום נתונים ומידע. כן הוא מטפל בכל הסוגיות הנוגעות למעמד האשה בשירות, ובקידום עבודת חקיקה רלבנטית.
 
 
רקע להקמת האגף לקידום ושילוב נשים
 
ב -‎ 1995 העבירה הכנסת את התיקון מס' ‎ 7 לחוק שירות המדינה (מינויים - ‎1959 ), המגדיר את מחויבותו של שירות המדינה לעיקרון של ייצוג הולם, ואת סמכותה של נציבות שירות המדינה לפעול באמצעים שונים להשגת היעד, כולל שימוש בהעדפה מתקנת (עיקרי החוק פורסמו בהודעת נש"מ מס' נו' ‎ 22). החוק תוקן והורחב בשנת ‎ 2000,ובנוסף תוקן גם חוק שיווי זכויות האשה, והחיל את החובה על כלל השירות הציבורי.
 
לצורך יישום החוק, ובהסתמך על המלצותיה של ועדה ציבורית בראשות פרופ' רות בן ישראל, הוקם בשנת ‎ 1995 אגף חדש בנציבות שירות המדינה, שמטרתו לרכז את כל הפעולות הנוגעות לקידום ושילוב נשים בשירות המדינה. היחידה מופקדת על:
 • גיבוש עבודת המטה ותכנית העבודה הנוגעת לקידום נשים בשירות המדינה, מנחה, מדריכה ומפעילה את הממונות על מעמד האשה כחלק מיישום החוק;
 • מטפלת בתלונות נשים על קיפוח, אפליה והטרדה מינית;
 • אחראית ליישום החוק למניעת הטרדה מינית ולהדרכת האחראיות במשרדים; מתכננת ומפתחת הדרכה והסברה בנושאי שיויון הזדמנויות ומעמד האשה;
 • אוספת נתונים ומידע ואחראית לפרסומם; מטפלת בכל הסוגיות הנוגעות למעמד האשה בשירות; מסייעת ומקדמת עבודת חקיקה רלבנטית;
 • מקיימת קשרי עבודה עם גופים, ארגונים ואקדמיה;
 • אחראית לפרסומים ולמחקרים בנושאים של שיויון הזדמנויות ומעמד האשה.
 
 
תפקידי האגף
 
האגף מופקד על גיבוש עבודת המטה ועל תכנית העבודה לגביי ייצוג הולם של נשים בתפקידי ניהול.
 
בין תפקידי האגף ניתן למנות איסוף מידע, פרסום נתונים, כתיבת דוחות וקידום פעילויות להטמעת נושא השוויון – תוך טיפוח תקשורת, סולידאריות והעצמה נשית בקרב עובדות המדינה. כמו כן, פועל האגף לקידום הליכי חקיקה רלוונטיים, מייצג את שירות המדינה בוועדות הכנסת השונות, ומופקד על הקשר עם ארגוני הנשים, האקדמיה והכנסת.
 
האגף מופקד גם על יישום החוק למניעת הטרדה מינית בשירות המדינה. המסגרת זו מטפל האגף בהנחיה, במעקב ובתיאום בין גורמי הנציבות השונים, ומספק עזרה, ליווי וייעוץ למתלוננות. האגף פועל להפצת חומר ומתן הסברה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, מניעת הטרדה מינית והתנכלות. האגף מטפל בתלונות של עובדות על הטרדה מינית, התנכלות, אפליה, קיפוח ופגיעה בתנאי עבודתן.
 
תלונות אלה ניתן להפנות ישירות אל האגף או באמצעות הממונות על מעמד האישה.
באגף אחראי להנחיה, הכשרה פיקוח ובקרה על עבודתן של כ-70 ממונות כל מעמד האישה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך. ממונות אלה פועלות לקידום נשים ומשמשות כאחראיות מכוח החוק למניעת הטרדה מינית במקום עבודתן. האגף נמנה עם יוזמי הנעקת "אות המעסיק המתקדם" למשרד המצטיין ביישום מדיניות מכוונת ומתמשכת לקידום ולשילוב נשים.
 
 
חזון
 
חזון – על:
שוויון הזדמנויות מלא ואמיתי בין נשים וגברים בכל תחומי החיים. 
 
חזון ארגוני:
שירות המדינה יפעל באופן שמאפשר הזדמנויות שוות לנשים ולגברים, ויקבל החלטות תוך בחינת השפעותיהן מבחינה מגדרית.
 • שירות המדינה יפעל לקידום נשים לכל הדרגים, מתוך הכרה ביכולתן, ובמטרה להביא לייצוג הולם של נשים בכל הדרגים - ובעדיפות בדרגים הגבוהים - ביחס סביר לשיעורם הכולל באותו משרד / דירוג. 

 

מטרות האגף

 • הגעה לייצוג הולם לנשים בכל הדרגים, ביחס סביר לשיעורן הכולל באותו משרד / דירוג. 
 • הפנמה ערכית של שוויון הנשים, הכדאיות שבקידום נשים והחשיבות שבמתן יחס הולם לנשים.
 • הסרת חסמים המקשים על התקדמותן של נשים.
 • מיגור ההטרדות המיניות, ההתנכלויות והאפליה.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
שתף/שמור